Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Laminate Veneer

Dişlerin ön yüzlerine yapıştırılan porselen yapraklardır. Yapılabilecek en konservatif (koruyucu) tedavilerden biridir. Bu, veneerlerin yapılabilmesi için dişten kaldırılan dokunun çok az ya da hiç olmasından kaynaklanır (Ortalama 0,2-0,3 mm). Daha sonra veneerler istenen renk ve formda hazırlanır ve yapıştırılır. Çok ince olmaları sebebi ile estetik olarak çok başarılıdır.
Laminate veneerler ışığın geçmesine imkan tanıyarak, uygulandığı dişlerin tamamen gerçek gibi görünmesini sağlayan benzersiz bir kabiliyete sahiptir. Laminaların ışık geçirgenliği kullanılan porselene ve yapım tekniğine göre de değişir.

Dişeti problemi yoksa ve dikey boyutta değişiklik yapılmayacaksa tedavi süresi oldukça kısadır. 5-7 gün içerisinde tamamlanır.
İlk muayenede dişler daha kesilmeden, yapılacak mock-up uygulaması ile dişlerinize hiç dokunulmadan 3 boyutlu olarak kendi ağzınızda nasıl bir değişiklik olabileceğini görebilirsiniz. Bu uygulama mükemmel bir görüntü oluşturmasa da size yeni gülümsemeniz hakkında ilk fikri verir.
Gülümsemenizdeki bu gelişmeyi beğenirseniz ve daha detaylı olarak görmek isterseniz sizden alınan ölçü ve fotoğraflarla laboratuarda mum ile dişler işlenerek bir model hazırlanır, buna wax-up modeli adı verilir. Wax-up dişleriniz uygunsa hiç dişlerinize dokunmadan ağıza aktarılabilir. Esas olarak bu wax-up dişlerinizden laminalar için ölçü alındıktan sonra uygulanan geçicilerin hazırlandığı modeldir.


Bu geçiciler porselen veneerler laboratuarda hazırlanana kadar dişlerinizi korumak ve size estetik görünüm vermek açısından da önemlidir. Aynı zamanda bu geçiciler gerekli düzeltmeler için ikinci bir 3 boyutlu model görevini görür. Dişlerin yüz ile uyumu kontrol edilir, gerekli aşındırma ve ilaveler ile yüze uygun ideal gülüş tespit edilir. Bu geçicileri yaklaşık 1 hafta kullanacağınız için sizin de hem çevrenizden fikir almanız hem de beğenip beğenmediğiniz detayları iyice kontrol etmeniz açısından yeterli süreniz olur. Bu sürede laboratuarda bu modele göre porselen veneerler hazırlanır ve yapıştırılır.

Porselen veneerler çok ince olmalarına rağmen yapıştırıldıklarında kırılmaya karşı çok dayanıklıdır. Özel bir yöntemle (bonding rezin) yapıştırma işlemi gerçekleşir ve yapıştıktan sonra laminate veneeri dişten ayırmak mümkün değildir. Ancak doğal diş gibi aşındırarak uzaklaştırılabilirler.

Laminalar minimum preperasyon gerektirmeleri, sigara, çay, kahve gibi ajanlarla boyanmamaları ve ışık geçirme özellikleri ile doğal dişten ayırt edilemezler. Bu yüzden günümüzde uygulanan en ideal estetik tedavi metodlarından biri olarak kabul edilebilirler.

 

Laminate Veneer Endikasyonları

1.Diğer tekniklerin hasta tarafından kabul edilmediği durumlarda

. Hafif çapraşıklığın olduğu fakat hastanın ortodontik tedavi istemediği durumlarda
. Çok çapraşıklığın olduğu ve hastanın ortodontik tedavi istemediği durumlarda, tam bir düzelme sağlamamakla birlikte, estetiği bir miktar daha iyi hale getirmekte
. Ön açıklığın (open–bite) olduğu, fakat hastanın ortodontik ve ortognatik cerrahi tedavisini istemediği durumlarda

2.Diğer tekniklerin tek başına yeterli olmadığı durumlarda
Uzun süreli veya çekimli ortodontik tedavinin gerektiği fakat hastanın uzun süre braket takmak istemediği ya da diş çekimini uygun görmediği durumlarda kısa bir ortodonti tedavisinden sonra uygulanır.

3.Çok miktarda restorasyon veya madde kaybı olan ön dişlerde

4.Beyazlatmaya cevap vermeyen ciddi renk problemlerinde

.Florozis renklenmelerinde

.Tetrasiklin renklenmelerinde

.Beyazlatmaya cevap vermeyen tek diş renklenmelerinde

5.Ciddi değişikliklere ihtiyaç duyan yetişkinlerde
Uzun yıllar süren diş sıkma/gıcırdatma problemi dişlerde şekil bozuklukları, aşırı çatlaklardan kaynaklanan renk bozulmaları ve hatta dikey boyut (alt yüz mesafesinin azalması) kayıplarına sebep olacağından bunların kesim yapılmadan sadece ilave ile laminate veneerler kullanılarak düzeltilmesi mümkündür.

6.Dişlerin boylarını değiştirmek gerektiğinde

7.Dişler arasında boşlukların (diastema) varlığında

8.Kimi durumlarda dişeti operasyonu sonrası (hassasiyet, papil oluşturma) vb. amaçlar ile

. Gummy Smile: (Güldüğünde dişeti çok görünen kişilere)
. Papil (iki diş arasındaki dişeti) kayıplarında;

Dişeti papilinin oluşturulmasında uygulanacak laminate veneer ve kuronların konumlandırılması büyük önem taşır.

Laminate Veneer Tedavisinin Avantajları

 • Estetik amaçlı yapılabilecek en konservatif (koruyucu) tedavilerden biridir. Bu, veneerlerin yapılabilmesi için dişten kaldırılacak dokunun çok az olmasından kaynaklanır. Sadece dişin ön yüzeyinden ortalama 0,1-0,2 mm madde kaldırılır. Hatta bazı vakalarda hiç diş kesilmez.Tedavi süresi dişeti problemi yok ise kısadır. 2 ya da 3 randevuda yepyeni bir gülüşe kavuşabilirisniz.
 • Size özel hazırlanacak olan model ile dişleriniz daha kesilmeden 3 boyutlu olarak kendi ağzınızda nasıl bir görüntüye sahip olacağınızı görebilirsiniz.
 • Doğru endikasyon, doğru teknik ve iyi bir gülüş dizaynı ile yapıldığında diğer insanlar tarafından hemen fark edilemeyecek kadar kişinin yüzüyle bütünleşmiş dişlerdir.
 • Işık geçirme özelliği olduğu için doğal dişten ayırmak mümkün değildir. Bir laminate veneer ne kadar çok ışık geçirme özelliğine sahipse o kadar daha doğal sonuç elde edilir.
 • Tüm kurallara uygun bir şekilde yapılmış porselen laminaların yüzeyinde bakteri plağı ve taş birikimi minimumdur.
 • Kahve, çay, sigara gibi dış etkenlerle renk değiştirmez.
 • Materyal elde iken çok ince olması sebebi ile oldukça kırılgandır. Fakat, mineye tam olarak yapıştırıldığında, germe ve çekme kuvvetlerine karşı direnci çok yükselir. Sözgelimi, yapışmış bir veneer’ı dişten bütün olarak sökmek mümkün değildir. Ancak elmas frezlerle diş yüzeyinden aşındırarak uzaklaştırılabilir.
 • Aşınmaya karşı direnci yüksektir.
 • Kaplamalar gibi dişi tam olarak çepeçevre örtmediğinden ve dişin koruyucu dokusu olan mine korunduğundan dişin lamina ile kaplı yüzeyinde çürük imkansızdır, kaplı olmayan yüzeylerde oluşabilecek çürükler kolayca teşhis edilip tedavi edilebilir.

Lamınate Veneer’ın Dezavantajları

 • Diğer tedavi alternatiflerine göre maliyeti daha yüksektir.
 • Hassas bir tekniktir. İyi bir klinik ve laboratuar çalışması gerektirir. Hekimin ve diş teknisyeninin bu konu üzerine teknik bilgisinin ve artistik yeteneğinin tam olması gerekir.